Aktuális

Nevelés nélküli munkanap

június 14 péntek

 

 

Kirándulások

 

Süni kiscsoport: május 30 csütörtök - Malomvölgy

 

Katica nagycsoport - május 31 péntek

Siklós -Tenkes Kapitánya Lovastanya

 

Nyuszi középső csoport június 3 hétfő - Rácz Tanya Orfű

 

 

Évzáró- ballagási ünnepély:

Katica nagycsoport - május 30 csütörtök 1630

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket!

 

 

 

Évzáró ünnepélyek:

Süni kiscsoport - május 29 szerda 1630

Nyuszi középső csoport - június 6 csütörtök 1630

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket!

 

 

 

Nevelés nélküli munkanap:

május 10 péntek

 

 

 

Nyuszi középső csoport - május 7 kedd 1630

Süni kiscsoport - május 14 kedd 1630

Katica nagycsoport - május 15 szerda 1630

 

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk!

 

 

Anyáknapi köszöntő

 

Süni kiscsoport - május 6 hétfő

Nyuszi középső csoport - május 3 péntek

Katica nagycsoport - május 6 hétfő

 

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat

és a Nagymamákat!

 

 

Meghívó

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket és gyerekeket húsvétváró

kézműves délutánunkra, melyet április 17-én,

szerdán 1500-1700-ig tartunk!

Készíthető:

hímes tojás berzseléssel

tojástartó

csibe ujjbáb

húsvéti képeslap

nyuszi báb

A tevékenységek 100Ft-os zsetonokért vehetők igénybe!

A délután bevételéből udvari játékokat szeretnénk vásárolni!

Mindenkit szeretettel várunk!

 

KEDVES SZÜLŐK ÉS LEENDŐ OVISOK!

SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET

OVI-NYITOGATÓ NYÍLT NAPUNKRA

2019. ÁPRILIS 23-24-ÉN

10 -11 ÓRA KÖZÖTT

A KERTVÁROSI ÓVODA ILLYÉS GYULA TAGÓVODÁJÁBA!

HELYSZÍN: PÉCS, MÁLOMHEGYI ÚT 1.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

 

Óvodai beíratás

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülőket,

hogy a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás

2019. április 25-én és 26-án lesz, naponta 7-17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártya).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy óvodába iratható be. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított.

Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődében. (http://gov.pecs.hu)

Az óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-jén kezdődik, és 2020. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme – a védőnői javaslattal - 2019. április 25-ig Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem benyújtása esetén a gyermek óvodai beíratása nem szükséges.  

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2019. május 15-ig köteles arról írásban értesíteni Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjét. (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2019. május 3-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti - az elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.

A felújítás alatt lévő Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodájába a beíratás a Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/2. szám alatti épületben lesz. Az óvoda a 2019/2020-as nevelési évet már várhatóan a Pécs, Németh László u. 6/A. szám alatti, felújított épületben kezdi.

A szintén felújítás alatt levő Városközponti Óvodába a beíratás a Nagy Lajos király útja 4. szám alatti épületben lesz. Az óvoda a 2019/2020 nevelési évet már várhatóan a Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. szám alatti felújított épületben kezdi.

Értesítjük a szülőket arról, hogy az Önkormányzat 2019-ben felújítja a Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodáját. A felújítás ideje alatt az óvoda a Bencze József utca 2. szám alatti épületben működik, ahol a 2019/2020 nevelési évre történő beiratkozásra is sor kerül.

 

                                                      Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály

 

 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanap: március 29 péntek

 

 

Kedves Szülők!

 

Március 15-i ünnepélyünket 2019.március 14-én,

csütörtökön délelőtt tartjuk!

Kérjük, hogy ezen a napon a gyerekek ünneplős ruhában,

kokárdával jöjjenek óvodába!

 

Köszönjük!

 

 

Kedves Szülők!

Farsangi bálunkat február15-én, pénteken délelőtt tartjuk.

Kérjük, hogy ezen a napon a gyerekek

jelmezbe öltözve érkezzenek meg csoportjukba!

 

Szülői értekezlet

Süni kiscsoport - február 13 szerda 1630 

 

Nevelés nélküli munkanap:

február 1 péntek

 

Mackó hét

Kedves Szülők!

 

Január 28-tól kezdeményezéseink központi témája a medve lesz.

Kérjük, hogy a gyerekek hozzák magukkal kedvenc plüssmackójukat!

(jellel ellátva)

A mackók felhasználásával óvodánk aulájában kiállítást rendezünk.

Február 4-én délelőtt mackó - ünnepet szervezünk táncházzal!

 

Szülői értekezletek

Katica nagycsoport - január 17 csütörtök 1630

Süni kiscsoport - január 23 szerda 1630 - betegség miatt elhalasztva

Nyuszi középső csoport - január 22 kedd 1630

 

 

Kedves Szülők!

Karácsonyi ünnepélyünket december 19-én,

szerdán délelőtt tartjuk.

 

 

Télapós képek elérhetők:

középső csoport

https://photos.app.goo.gl/oqe2jDHEbC6QaGBz8v

nagycsoport

https://photos.app.goo.gl/t1JK6QXj2HGWi6N76

 

 

Étkezési díj befizetése,

ingyenes étkezőknek az

ellátás igénylése aláírással 2019 januárra:

december 13 csütörtök 700-1600-ig

 

 

Adventi készülődés!

 

Szeretettel meghívjuk a Kedves Szülőket

karácsonyváró kézműves

délutánunkra, melyet december 7-én

pénteken 1500-1700ig tartunk!

 

 

 

Köszönjük a sok-sok ajándékot!

 

 

 

 

Kedves Szülők!

 

Karácsony közeledtével óvodánkban ismételten elérkezett a Cipősdoboz akció ideje! Ebben az évben  is legalább tízezer rászoruló, nehéz sorsú gyermek megajándékozásához kérjük az Önök segítségét, hogy a karácsony valóban ünnep lehessen minden gyermek számára!

Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban? /játékok, iskolai eszközök, higiéniai eszközök, képeskönyvek, minden, aminek az Önök gyermeke is örülne/

Az elkészült ajándékcsomagokat kérjük díszcsomagolásban, (lehetőleg külön csomagolva a tetejét és külön az alját) zsineggel átkötve szíveskedjenek november 28-ig eljuttatni az óvónőkhöz! Szíveskedjenek ráírni, hogy hány éves fiúnak, vagy lánynak szánják az ajándékot!

Köszönjük!

 

 

Étkezési díj befizetése,

ingyenes étkezőknek az

ellátás igénylése aláírással decemberre:

november 19 hétfő 700-1600-ig

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó

Szeretettel meghívjuk a Kedves Szülőket

november 9-én, pénteken 1630-kor kezdődő

Márton napi rendezvényünkre!

 

 

 

"Semmiből valamit!"

Barkácsoljunk együtt újrahasznosítható anyagokból!

Szülők, gyerekek, családok részére lehetőséget kínálunk, versenyt hirdetünk

újrahasznosítható anyagokból készült eszközök készítésére.

Az otthon együtt elkészített alkotásokból október 24-től kiállítást rendezünk, mely folyamatosan bővíthető.

A legötletesebb megoldásokat közzétesszük óvodánk honlapján!

Készíthető pl.:

  • sajtos dobozt színes papírral bevonva nyuszi, bohóc, kosárka stb.
  • bábok hullámpapír, tojástartó, parafadugó felhasználásával
  • maradék fonalból pókháló
  • ritmushangszerek fémkupakok felhasználásával

A kiállításon a gyerekek - óvónénik közösen készített alkotásai is megtekinthetők lesznek!

 

 

Étkezési díj befizetése,

ingyenes étkezőknek az

ellátás igénylése aláírással novemberre:

október 16 kedd 700-1600-ig

 

 

 

 

Étkezési díj befizetése,

ingyenes étkezőknek az

ellátás igénylése aláírással októberre:

szeptember 24 hétfő 700-1600-ig

 

 

Szülői értekezlet

Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket szeptember 19-én,

szerdán 1630-kor kezdődő szülői értekezletünkre.

 

 

Köszönjük a segítséget!

Udvarunk ismét megszépült!

 

 

Étkezési díj befizetése májusra:

április 16 hétfő 700-1600-ig

 

Kedves Szülők!

Szépítsük együtt óvodánk udvarát!

Április 20-án pénteken 1300-1700-ig új udvari kerítésünk festéséhez kérjük

segítségüket!

1-1 óra segítség is sokat jelent!

Szükséges eszközök:  gumikesztyű, ecset.

Esőnap: április 24. hétfő

 

Köszönjük: Az óvoda dolgozói

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bővebben ........