Tankötelezettség-iskolaérettség, Tájékoztatás Szülőknek!

 
   

Bemutatkozás

Pedagógiai Programunk középpontjában a gyermek áll. Nevelőmunkánkban mindig szem előtt tartjuk a gyerekek eltérő fejlődését, érését, ezért mindegyikőjüket önmagához viszonyítva fejlesztjük, értékeljük. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmód alkalmazására és a differenciált nevelés fontosságára.

Az óvodában dolgozó munkatársak folyamatosan képezik magukat, munkájukban felkészültek, rugalmasak, segítőkészek és nyitottak az újra, a változásra. 

Az inkluzív szemlélet nagymértékben megjelenik az intézményünkben. A gyerekek fejlesztését utazó gyógypedagógusaink látják el, heti rendszerességgel. Óvodánknak van saját logopédusa, gyógypedagógusa és pszichológusa is, akikkel szintén szoros munkatársi kapcsolatot ápolunk, hiszen a gyerekek megfelelő fejlődése érdekében ez nagyon fontos momentum. Mindegyik szakemberrel folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, összedolgozunk, segítjük egymás munkáját, és rendszeresen konzultálunk a gyerekek fejlődéséről, viselkedéséről. Gyógypedagógusaink a szülők számára is biztosítanak konzultációs lehetőségeket. A foglalkozásokat az óvodában az erre a célra kialakított szobában végzik, melyben előre megtervezett órabeosztás szerint dolgoznak a pedagógusok a gyerekekkel, itt lehetőségük van a fejlesztésre, egyéni vagy kis csoportos foglalkoztatásra.

A Partneri viszony kialakítása egyik legfontosabb célként jelenik meg munkánk során, hiszen a gyermekek nevelését, fejlődését csak abban az esetben tudjuk magas színvonalon véghez vinni, ha a szülőkkel közösen a gyermekek testi, lelki fejlődését szem előtt tartva tesszük mindezt. Az óvodapedagógusok elengedhetetlennek tartják, hogy a szülők partnerként vegyenek részt a nevelőmunkában. Intézményünk célja a méltányos óvodai nevelés, amely által minden óvodáskorú kisgyermek számára szerteágazó hozzáférést biztosítunk az óvodai tevékenységekhez, programokhoz.

Sok olyan programot szervezünk, melyeken a szülő részt vehet a gyermekével közösen, akár az óvodában vagy az óvodán kívül is.

Nyílt ünnepek, programok: Márton nap, Kézműves délutánok, Farsangi mulatság, Anyák napja, Évzáró, Gyermeknap, Kirándulások, Séták.

További ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Március 15, Húsvét

Jeles napok: Népmese nap; Állatok-, Víz-, Föld világnapja; Szülők- Nevelők bálja

Szolgáltatásaink: Játékos gyermektorna, Angol nyelv, Hittan, Néptánc, Madarász Ovi.

A szülői igényeknek maximálisan megpróbálunk eleget tenni. Odafigyelünk a gyermekek sokoldalú, szerteágazó személyiségfejlesztésére, igényes, kulturális és egyéb lehetőségeket szervezünk a gyerekeknek. Kulturális programjaink sokszínű palettát képviselnek, úgy, mint az óvodai nyitott programok, bábelőadások szervezése, zenés műsorok, dramatizálás az óvoda dolgozóinak előadásában, kirándulások, színház-, múzeum-, könyvtárlátogatás, városi ismeretterjesztő séták.

A közös kirándulásokat, előadásokat, egyéb elfoglaltságokatt mindig nagyon élvezik a gyerekek, hiszen nemcsak a saját csoportba járó gyerekekkel, hanem a másik csoportosokkal is átélhetik a közösségi élményt, mely még jobban összekovácsolja őket, és segíti bennük kialakítani a hovatartozás érzésének fontosságát.

A környezetvédelem és egészséges életmód kialakítása nagy hangsúlyt kap a programok szervezésénél. Óvodánk több éve Zöld óvodaként működik, ezáltal hangsúlyosabban foglalkozunk a természet védelmével. Óvodapedagógusaink szívügyüknek tekintik a környezettudatos nevelést. A csoportszobákban zöld sarkot hoztak létre, oda mindenféle kincset összegyűjthetnek a gyerekek, amiket aztán folyamatos vizsgálódással nyomon követhetnek.

A Föld napját ünnepelve minden évben virágosítunk, ilyenkor a felnőttek a gyerekekkel együtt virágokat ültetnek, amit a továbbiakban közösen gondoznak.

Kicsi konyhakertünk is van, benne retek, paradicsom, snidling, fűszernövények, amit szintén együtt nevelgetünk.

A Mozgásfejlesztés, a mozgásos tevékenységek nagymértékben jelen vannak a mindennapjainkban.

A kisgyermekek testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva, játékos módon fejlesztjük testi és értelmi képességeiket. A gyermekek számára a mozgás és a sport a nevelés egészébe helyezve, a mindennapok meghatározó élményévé válik.

Rendszeres és tervszerűen összeállított foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, melyen változatos, élvezetes és játékos mozgásokra, szerteágazó tanulási folyamatokra nyílik lehetőségük. A széleskörű játékos fejlesztési formák megteremtik annak lehetőségét, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, ami további motivációs bázisul szolgál a gyerekek fejlesztésében.

Az óvodáskorú gyerekeket nem lehet elképzelni tartósan nyugalmi állapotban. Ez a kor a motoros aktivitás sokoldalú megnyilvánulásának korszaka. A mozgás és játék, az óvodáskorú gyermekek alapvető természetes megnyilvánulási formái. A játékos mozgásfejlesztés során mindig figyelembe vesszük a gyerekek eltérő egyéniségét, fejlődési ütemét, differenciált fejlesztésük a teljes személyiségükre irányul.

Elhelyezkedés szempontjából az óvoda nagyon jól megközelíthető helyen van, Pécs - Kertváros lakó – pihenő övezetében.

Autóval az óvoda mellett ingyenesen lehet parkolni, több buszjárat megállóhelye is a közelben van. Óvodánk a főútvonaltól távol eső helyen, nagyon csendes, nyugodt környezetben található.

Sokan gyalogosan jönnek hozzánk, kellemes, kertvárosias, fás-virágos környezetben érik el az óvodát a közelben lévő családi házakból vagy panellakásokból Jellemzően a közeli otthonokból jönnek, de az is előfordul, hogy a vidékről érkezők is a mi óvodánkat választják.

Az udvarunk gyönyörűen parkosított, rengeteg árnyékot adó fával és bokorral. Többféle játéklehetőséget biztosít a gyerekek számár a sok udvari mászóka, csúszda, homokozó. Az udvar betonos részét arra használjuk, hogy a gyerekek meg tanuljanak a számukra megfelelő játékeszközökkel helyesen közlekedni (műanyag kismotor, háromkerekű bicikli, roller, kerékpár). A szabad füves területeken pedig mozgásos feladatokat, játékokat szervezünk nekik.

Csoportszobáink tágasak, világosak, jó felszereltek, maximálisan biztosítják a gyerekek testi, lelki fejlődését, harmonikus kiegyensúlyozott óvodai életüket, ahol maximális biztonságban érezhetik magukat.