Tankötelezettség-iskolaérettség, Tájékoztatás Szülőknek!

 
   

Veronika Zeneprojekt

"Veronika" Zeneprojekt, mint "JÓ GYAKORLAT"

Zenepedagógiai segítség a különleges bánásmódot igénylő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében.A "Veronika" zeneprojekt történeti áttekintése:

 • A "Veronika zeneprojekt" gondolata
 • A zene hatása
 • A projekt kiteljesedése

A foglalkozások célja és feladata
Komplex készség és képességfejlesztés

 • Figyelemkoncentráció, gondolkodás, logika
 • Mozgás, mozgáskultúra fejlesztése szabad és kötött formában
 • Verbális és zenei memória
 • Hallásfejlesztés
 • Ritmusérzék, egyensúly
 • Utánzóképesség, beleérzőképesség
 • Térpercepció, testséma
 • Verbális és vizuális kifejezőkészség
 • Szociális érzelmek, szociális kapcsolatok
 • Kreativitás, Improvizációs képességek,
 • Önuralom, önbizalom, önbecsülés

 

Veronika zeneprojekt? BSZSZSZK akkreditált továbbképzés 2004-2010

"Veronika zeneprojekt" tanfolyam moduljai egymásra épülnek, elméleti és gyakorlati tartalmuk arányosan egészítik ki egymást.

Módszerei:

 • A bemutatás,
 • magyarázat,
 • beszélgetés,
 • egyéni, páros és közös gyakorlás.

Tartalma:

 

 • elemi zenélés,
 • mozgás és hang összekapcsolása,
 • Improvizációs gyakorlatok,
 • hang-és hangzás gyakorlatok,
 • elementális dráma és nonverbális játékok, táncok,
 • feszültségoldó gyakorlatok.

 

Idézetek a záró dolgozatokból

"Ezen zenés játékok mindegyike beszéd nélkül teremt természetes kapcsolatot a gyermekek között, segíti a csoportkohézió kialakulását, olyan gyermeket is megmozgat, aki egyébként passzív, nem szívesen vesz részt közös játékban. A gátlások leküzdésében, egymás elfogadásában, a nemek közti feszültség oldásában is Jelentős szerepük van."

"A játékok Veronika igen vonzóak a gyermekek számára, a játékban fejlődnek, észrevétlenül tanulnak, és - én is..."

"Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon, sok élménnyel, ötlettel gazdagodtam. Az elméleti előadásokon érdekes és hasznos információkat szereztem, a gyakorlati foglalkozások rengeteg használható anyagot adtak, melyek gondolatébresztők, variálhatók."

"A felnőttek lelke ugyanúgy gazdagodott, mint a gyermekeké..."