Kiemelt Híreink

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
20
21

Fodor Réka Gyógypedagódus

fodor reka

FODOR RÉKA

Gyógypedagógus/logopédus

06 30/237 0001

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Kertvárosi Óvoda (8 óvoda) gyógypedagógusa- logopédusa vagyok. Feladatom a nyolc tagintézményben a beszéd, és a beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességeivel (F 80) vagy a kevert specifikus fejlődési zavarral (F 83) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek megsegítése, fejlesztése.

A fejlesztés minden esetben egyéni, vagy kiscsoportos foglalkozás formájában valósul meg. Úgy tapasztalom, ezen körülmények nagymértékben befolyásolják a fejlesztés eredményességét, hatékonyságát, ily módon sokkal könnyebb igazodni az egyéni sajátosságokhoz, megvalósítani a kiemelkedő fontosságú differenciálás hatékony eszközeit, módozatait.

gyp1
gyp2

Óvodásaim a beszéd tartalmi fejlesztésén (szókincs bővítése, illetve kifejezőképesség fejlesztése) túl sok esetben komplex szemléletű artikulációs terápián vesznek részt (a beszéd alaki oldalának fejlesztése). A foglalkozások fő célja az artikulációs izomzat megerősítése, az auditív figyelem és differenciálás, a beszédészlelés- és értés képességének fejlesztése, továbbá az egyes beszédhangok helyes képzésének kialakítása, rögzítése, automatizálása.

gyp3
gyp4

 Emellett a gyermekek személyiségének megismerését követően (egyéni fejlődési sajátosságaikhoz igazodva) erősségeiket, igényeiket figyelembe véve egyéb fejlesztési területeket emelek be a terápia menetébe. Sok esetben szükséges a kognitív képességek (úgy, mint figyelem, emlékezet, gondolkodás), a nagymozgások, az egyensúly, valamint a testséma, a beszéd- mozgás összerendezés, a finommotorika és grafomotorika, továbbá minden, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges képesség megtámogatása. 

gyp5
gyp6

A fejlesztések során alapvető fontosságúnak tartom az érzelmi kötődés- biztonság kialakítását. Igyekszem figyelmet fordítani a szociális tanulásra, és a tudatos erkölcsi nevelésre is. Az óra menetébe építve gyakran beszélgetünk a megfelelő viselkedési attitűdökről, illetve -az életkori sajátosságokhoz igazodva- a viselkedési normák, a másság elfogadásának kérdéskörét is körüljárjuk.

A környezettudatosság, fenntarthatóság különösen fontos téma napjainkban, ezért gyógypedagógiai munkámban is kiemelten kezelem e területet. Elsősorban személyes példaadással igyekszem segíteni a gyermekeknek. Az órákon időnként használunk laptopot, telefont, illetve különböző internetes felületen elkészített feladatot, amivel a felesleges papírhasználatot kerüljük el. Általam készített, újrahasznosított eszközöket is sokszor használok a fejlesztés során.

gyp7
gyp8

A fejlesztéseken előszeretettel hívom elő a KMT (Komplex Mozgásterápia) továbbképzésen elsajátított ismereteimet. Minden hozzám kerülő gyermek esetében ellenőrzöm az elemi reflexek és mozgások meglétét és minőségét, ez által pedig képet kaphatok az idegrendszer állapotáról, érettségi szintjéről, s ha szükséges, e képre egyéni mozgásprogramot készítek.

Kis lépésekben, sikerélményre orientálódva, a proximális fejlődési zónát figyelembe véve haladunk. Igyekszem kellő szabadságot biztosítani a fejlesztés során, viszont azt is éreztetem: a támasz megbízhatóan jelen van. E módszerrel célom, hogy a gyermek bátran kérje, esetleg utasítsa el segítségemet, képes legyen tudatosságra, önállóságra, esetenként önellenőrzésre, közvetve pedig fejlődjön önbizalma, önértékelése, egész személyisége.

gyp9
gyp10

 A gyermekek és tanulók figyelmének és motivációjának fenntartása érdekében igyekszem változatos, személyiségükhöz igazított eszközökkel, játékosan végezni a tevékenységeket. Kisebbeknél sok esetben mesébe, történetbe, nagyobbaknál aktuális élethelyzetbe ágyazva valósulnak meg az egyes fejlesztési célok.

gyp11

gyp12

Mindezekhez társul az általam igen preferált két művészeti ág: a színjátszás és a zene, mely bővíti, színesíti az anyanyelvi-zenei képességek fejlesztése során alkalmazott eszköz- és módszertani repertoárt.

A hatékony fejlesztéshez elengedhetetlen a rendszeres kapcsolattartás, kommunikáció az óvodával, annak vezetőivel, a csoportban dolgozó, a gyermekeket nevelő óvodapedagógusokkal, pedagógiai asszisztensekkel, illetve a szülőkkel. Fontos beszámolni a fejlesztések menetéről, a gyermek haladásáról. Irányt kell mutatni, segítséget adni az otthoni gyakorláshoz, ismétléshez, annak megfelelő módjához és formájához. A szakmai egyetértés, a harmonikus együttműködés, a közös szabály- és nevelési eszközrendszer, a következetesség pedig eddigi tapasztalataimat leszűrve gyümölcsöző eredményekhez vezet.

zoldovoda

 

PTE partner

 

boldogovoda

 biztonsagoserasmusmadarbarat logo

 

Allatbarat Ovoda

 

bozsik program

 

 

kite

Pécs Kertvárosi Óvoda tagintézményeinek elhelyezkedése